GABINET FIZJOTERAPII
   Jarosław Ogłodziński
mgr rehabilitacji ruchowej

Prz
yjęcia pacjentów:

Szczecin
Lubliniec


Rejestracja:

jaroslawoglodzinski@wp.pl
tel. 606 265 212

MIKROKINEZYTERAPIA
NEUROSENSOMOTORYCZNA INTEGRACJA ODRUCHÓW
NST (Neurostructural Integration Techniqe)
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl